Anadolu Üniversitesi
5000 Kişilik Kapalı Spor Salonu
Anadolu Üniversitesi
Stadyumu
Anadolu Üniversitesi
Isı Merkezi
au-kapali
au-stadyum
03-au-isi
K. Y. K. Eskişehir
1000 Kişilik Öğrenci Yurdu
K. Y. K. Simav
500 Kişilik Öğrenci Yurdu
Muhsin Batur Kültür Sitesi
eskisehiryurt
simavyurt
muhsinbatur
Uçak Bakım Hangarı
Restorayon İnşaatı
Esk. 1. Ana Jet Üs Kom.
Popeye Füze Depo İnş.
Balıkesir Erdek
50 Kişilik Revir İnşaatı
ucakbakim
fuzedepo
balikesirrevir
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı
Kütahya Hava Er Eğitim
Tugayı İş Atölyesi
Bursa 300 Kişilik Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Hastanesi
kutahyahavaer
kutahyaisatolyesi
bursafiziktedavi
Bursa Uludağ
Ek Bina Tesisleri İnşaatı
Kütahya Şehitlik
Eskişehir Teyyare Gazinosu
bursauludag
kutahyasehitlik
eskisehirteyyare
Afyon Lojman İnşaatı
Eskişehir Ticaret Odası
Okul İnşaatı
Eskişehir Sazova İ.Ö.O.
12 Ek Derslik İnşaatı
afyonlojman
eskisehirokul
sazovaderslik
Eskişehir Sarıcakaya İ.Ö.O.
10 Derslik İnşaatı
saricakayaderslik